Projekt inżynierski PJWSTK

Bazy danych

 

Prowadzący zajęcia

Lech Banachowski, Elżbieta Mrówka-Matejewska, Agnieszka Chądzyńska, Paweł Lenkiewicz
 


Charakterystyka zajęć


Narzędzia projektowe, systemowe i programistyczne

Przykładowe aplikacje z lat ubiegłych:


Ocena pracy dyplomowej

Wymagania dotyczące prac dyplomowych

 1. Strona tytułowa, spis treści.
 2. Wstęp (kontekst, cel pracy, informacja o zastosowanych metodach, przedstawienie istoty rozwiązania problemu, informacja o zawartości pracy).
 3. TOR – Terms of Reference (albo zawarty we wstępie albo nazwany po polsku np. "Założenia projektowe").
 4. Studium przedmiotu/analiza.
 5. Projekt systemu, architektura systemu.
 6. Raport z testowań/dostrajania bazy danych.
 7. Wskazówki do wdrożenia/eksploatacji (co po zainstalowaniu).
 8. Dokumentacja techniczna w tym instrukcje instalacyjne.
 9. Dokumentacja użytkowa.
 10. Bibliografia.
 11. Płytka instalacyjna (w ostatecznej wersji).

Dodatkowe uwagi

-- Praca dyplomowa powinna stanowić spójną całość. Można podzielić ją na dwie części - bardziej techniczne rzeczy dołączając jako załączniki.

-- Układ: rozdziały, podrozdziały, podpisy pod rysunkami, diagramami, tablicami. Strony numerowane.

-- Trzeba we wstępie przekazać informacje o kontekście, celu i zawartości pracy dyplomowej i systemu. Spis treści i wstęp jest dla potencjalnych czytelników nie-projektantów aby mogli się zorientować co jest w pracy dyplomowej.

-- Wskazówki do wdrożenia - wdrożenie to działania dokonywane po zainstalowaniu systemu (oczywiście w dokumentacji technicznej powinna być instrukcja instalacyjna).

-- Raport z testów - to wyjaśnienia jakie testy zostały przeprowadzone, które udowodniły, że system jest zgodny z oczekiwaniami użytkowników a więc że działa poprawnie i że działa dostatecznie szybko również w przypadku dużego obciążenia. Raport dokonanych zmian w wyniku procesu dostrajania bazy danych.

-- Potrzebne będą dwie kopie pracy. Jedna z nich z płytką instalacyjną i z pełną dokumentacją.

 


Podstawowa bibliografia

[1] J. Ullmann, J. Widom, "Podstawowy wyklad z systemow baz danych", WNT 1997.
[2] L. Banachowski, "Bazy danych. Tworzenie aplikacji", PLJ, 1998.
[3] L. Banachowski, E.Mrówka, K.Stencel, Systemy baz danych. Wykłady i ćwiczenia, Wydawnictwo PJWSTK, 2004
[4] S. Abiteboul, R. Hull, V. Vianu, "Foundations of databases", Addison-Wesley, 1995.
[5] U. Rogers, "Oracle: Przewodnik projektanta baz danych", WNT 1995.
[6] C. J. Date, H. Darwen, "SQL. Omowienie standardu jezyka", WNT 2000.
[7] K. Stencel, L.Banachowski, "Bazy danych. Projektowanie aplikacji na serwerze", EXIT, 2001.
[8] H. Garcia-Molina, J. Ulmann, J. Widom, "Implementacja systemow baz danych", WNT 2003.
[9] Serge Abiteboul, Peter Buneman, Dan Suciu, Dane w sieci WWW, Mikom 2001. 
[10] Won Kim, Wprowadzenie do obiektowych baz danych, WNT, 1996. 
[11] Georg Lausen, Gottfried Vossen, Obiektowe bazy danych, WNT, 2000.
[12] Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke, Database management systems, McGrawHill, 2002.
[13] H. Garcia-Molina, J.D.Ullman, J.Widom, Database systems The complete book, Prentice Hall, 2003.
[14] Michał Lentner, ORACLE System zarządzania bazą danych, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2001; Wydawnictwo PJWSTK, 2003.
[3] R. Barker, "Case*Method: Modelowanie zwiazkow encji", WNT 1996, 2005.
[15] Czasopismo Software 2.0.

 

Powiązania do innych stron WWW

 1. Database-Related Links (jak producenci SZBD, czasopisma na temat baz danych)
 2. The WWW Virtual Library
 3. The Web Developer's Virtual Library
 4. Netscape
 5. Developer.netscape
 6. Yahoo
 7. ComputerWorld
 8. InternetNews.com
 9. Internet.com
 10. Internet World
 11. ZDNet
 12. hotwired.lycos.com/webmonkey/
 13. PC Magazine
 14. Webdeveloper
 15. PCKurier
 16. Javasoft
 17. Java.sun.
 18. W3
 19. Microsoft
 20. Oracle
 21. Apache
 22. PHP
 23. MySQL

Strona przygotowana przez Lecha Banachowskiego - 11/24/06 .