Specjalizacja Multimedia

Kierownik: prof. Krzysztof Marasek

 

Specjalność Multimedia jest jedną z wiodących specjalności w PJWSTK. Studenci tej specjalności zapoznają się z elementami technologii nagrań i nagłaśniania, technikami rejestracji danych multimedialnych, formatami sygnału wideo i TV, zaawansowaną technologią Flash, a także językiem wizualnym, estetyką muzyczną i prawami autorskimi. Laboratorium multimedialne oraz sala do ćwiczeń laboratoryjnych dla przedmiotu Multimedia oferują odpowiednią bazę sprzętową i software’ową do przygotowania projektów multimedialnych. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć pracę w studiach cyfrowych jako realizatorzy postprodukcji, w działach handlowych firm przy obsłudze i rozwijaniu oprogramowania handlu elektronicznego (e-commerce), w serwisach internetowych, w firmach software’owych (przygotowywanie interfejsu dla użytkownika), agencjach reklamowych i wielu innych.

Przykładowe tematy prac inżynierskich realizowanych na specjalności Multimedia:

Prezentacje multimedialne:

– Elementarz,

– Tutorial do tworzenia krajobrazów,

– Kurs prawa jazdy,

– Portal internetowy – Kino,

– Biuro podróży,

– Projekt samochodu wirtualnego,

– Szkoła fotografii,

– Videoclip,

– Videopeia – przewodnik po szkole PJWSTK,

– Atlas nieba,

– Prezentacja multimedialna – „Sopot”,

– Multimedialny samouczek do nauki gry na gitarze.

Werbalna komunikacja z komputerem:

– System TTS (konwersja tekstu na mowę),

– System ASR (rozpoznawanie mowy polskiej), 

– Avatar (sztuczna głowa),

– Screen Reader (zamiana tekstu z ekranu na mowę - pomoc dla niewidomych).

Inne:

– Sampler,

– Syntezator dźwięku gitary.

Ważna uwaga

Realizacja projektów na specjalności Multimedia zwykle wymaga korzystania z odpowiedniego oprogramowania i sprzętu: Macromedia Director i Flash, Adobe Premiere, 3DStudioMax, Adobe Audition lub Sound Forge, kamera i mikrofony w studiu nagrań. Wszystkie te narzędzia są dostępne w PJWSTK. Studenci wybierający projekt polegający na przygotowaniu aplikacji multimedialnej powinni mieć dostęp do ww. narzędzi. Projekty można przygotowywać korzystając z własnych narzędzi lub w PJWSTK (do uzgodnienia z osobą prowadzącą projekt).

Zobacz prezentację PPT.

Pytania proszę kierować do pani dr. Alicji Wieczorkowskiej